Banner

Month: June 2018

Facebook

Chia file excel thành text dạng { cmt1 | cmt2 | cmt ….. } sử dụng facebook

Có cách nào làm nó thành 1 cái text dạng { cmt1 | cmt2 | cmt ..... } .. vài trăm cmt mà làm tay oải quá - Sau đây , mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm như…
Banner