Banner

Month: October 2018

Facebook

Chia sẻ bài viết từ fanpage chính sang các fanpage vệ tinh

hia sẻ lên tường thì bạn nạp file trạng thái quản trị, điền id bài viết cần chia sẻ (như hình) Còn copy nội dung đăng lại thì bạn xem hướng dẫn video:
Banner