Banner

Month: March 2019

Facebook

Ai mới học chơi ad breaks vào nè

Đêm hôm không ngủ đc 😭😭😭.Dạo này thấy có nhiều bác kêu ca vụ page ko có nút và đăng mãi không xanh tiền nên e viết vài dòng chia sẻ hy vọng sẽ giúp được các bác cái gì đó.Nội…
Facebook

Chat với support Google ads

Đội ngũ hỗ trợ Google Ads sẽ tạm đóng hỗ trợ qua Điện Thoại ̶1̶̶8̶̶0̶̶0̶̶9̶̶2̶̶9̶̶4̶ và chuyển qua ‭Call ✅ 024 44583181 🤩‬…
Banner