Banner

Posts written by Refcon

This author has written 6 articles
Facebook

Cách convert UID -> SDT chạy FB ADS

Bài hướng dẫn hôm nay chúng tôi hướng dẫn các bán Cách convert UID -> SDT chạy FB ADS bằng VFP pro tỷ lệ gần như thành công 100% :v Chúng tôi test như trong hình thì tỷ lệ đạt dc khoảng…
Banner