Banner
Facebook

3 bước tìm ra chủ account fanpage

Các bạn chú ý mình sẽ trình bày 3 bước tìm ra chủ nhân thật sự của fanpage mà bạn cần tìm
1 . Bạn chịu khó kéo lại post đầu của page đó.
2 . Xem kỹ like page đầu và ảnh đầu , chú ý : thông thường thì admin hay like những page đầu.
3 . Bước tiếp theo check các lượt share nữa.
VFP pro có công cụ check tương tác trên page đó. Bạn làm 3 thao tác trên chắc cũng 60 70% tìm ra đc admin

Chúc các bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Banner