Banner
Facebook

Cách full 5k bạn bè và tham gia group Facebook bằng công nghệ 4.0

Cách full 5k bạn bè và tham gia group Facebook bằng công nghệ 4.0 như sau

tính năng kết bạn và tham gia mới nhất và làm hàng loạt trên nhiều tài khoản, để sử dụng tính năng này chúng ta cần update phần mềm lên trước, (cách update http://www.allproject.net/Huong-dan-cap-nhat-ban-fix-cua-ph… )

Vào tính năng: Facebook -> FB kết bạn và FB tham gia nhóm.

+ FB kết bạn: chúng ta cấu hình như sau:

– Chọn nhiều file nạp trạng thái: là các file nạp tài khoản fb (cách tạo file nạp: https://www.facebook.com/phanloi711/videos/1881518825487119/ )
Chúng ta muốn đi kết bạn cho bao nhiêu tài khoản thì cho các file nạp vào 1 thư mục chọn toàn bộ

– Danh sách UID: là uid chúng ta cần đi kết bạn (tham khảo cách lấy uid https://www.facebook.com/groups/congdongvfppro/permalink/1046739062154634 )

– Thời gian chờ: là thời gian chờ kết bạn

– Dừng tk khi gửi không thành công liên tục : là số uid ko gửi đc kết bạn thì sẽ dừng tk đó lại

– API: để mặc định3 là tốt nhất

– Dừng kết bạn khi tổng số lời mời: gửi dc bao nhiêu uid / 1 tk thì sẽ dừng lại

Sau khi cấu hình xong thì chúng ta click chạy, phần mềm sẽ bắt đầu đi kết bạn và cơ chế cách chạy là phần mềm sẽ lấy tài khoản đầu tiên kết bạn với uid 1 trong ds, tài khoản tiếp theo kết bạn với uid 2 và cứ thế cho tới hết ds tk, sau đó lại trở lại tài khoản 1 để kết bạn uid tiếp theo và cứ thế chạy

Phần mềm sẽ thông báo số uid gửi thành công và là uid nào, số uid gửi lỗi và không xác định, trường hợp không xác định tức là chưa gửi dc lời mờikết bạn tới uid đó (thường là các uid chặn k cho người lạ gửi kết bạn hoặc uid die )

ngoài ra ở tính năng này có thể xóa lời mời két bạn đã gửi bao nhiêu ngày để hủy bỏ những ng này và kết bạn những người mới

( Ví dụ như trong hình cho chúng ta biết khi chạy xong 1000 UID nó sẽ nghỉ 10 phút rồi lại chạy 1000 UID tiếp theo. Cứ thế đến hết list uid )
+ FB tham gia nhóm: tính năng này cấu hình tương tự như ở phần kết bạnchỉ khác 1 chỗ là có thể cấu hình và lựa chọn

– Chia đều các nhóm cho mỗi tài khoản : có nghĩa là các tài khoản sẽ đi tham gia các nhóm khác nhau và chia đều cho các tài khoản trong tổng ds id group
– Các tài khoản tham gia tất cả các nhóm: có nghĩa là các tài khoản đều tham gia tất cả các ID group cho vào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Banner