Banner
Facebook

Cách lấy nội dung fanpage này sang một fanpage khác

Trong quá trình làm marketing chúng ta không thể thiếu việc chuyển nội dung fanpage này sang một fanpage khác . Hay còn gọi là copy fanpage này sang fanpage khác . Đây là một cách làm giảm thiểu nhân lực cho các bạn .
Ngoài ra,  chúng ta có các cách lấy nội dung khác như sau
Chú ý : Muốn lấy toàn bộ nội dung fanpage , group sang 1 fanpage khác => bắt buộc bạn phải là admin của fanpage nhé

+ Lấy từ fanpage đăng lên fanpage mình quản trị
+ Lấy từ fanpage đăng lên profile cá nhân
+ Lấy từ fanpage đăng lên group
+ Lấy từ profile đăng lên page mình quản trị
+ Lấy từ profile đăng lên profile cá nhân
+ Lấy từ profile đăng lên group
+ Lấy từ group đăng lên page mình quản trị
+ Lấy từ group đăng lên profile cá nhân
+ Lấy từ group đăng lên group
tất cả các trường hợp trên đều ở tính năng cập nhật fanpage thủ công – Các bạn sử dụng VFP pro như sau nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Banner