Banner
Facebook

Cách setup nuôi hàng 1000 Acc FB bằng VFP pro

Việc đầu tiên sáng sớm khi mở máy của các bác là gì? E thì cứ cắm nuôi nick.

Thấy các bác kêu khóa mà e cắm chẳng vấn đề gì là sao :(. Kinh nghiệm của e là :
– Nick vừa lập thì xác định nuôi tay mấy hôm
– Đăng nhập thì dùng cookie hoặc token eaag
– Nuôi từng con 1 hoặc 2-3 con. k ham nhiều. khi nick có độ tương tác ổn thì mới cắm nhiều
– Set các thông số vừa phải hoặc ít thôi, tránh spam. vì giờ like nhiều nó cũng chặn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Banner