Banner
Facebook

Cách target lấy dữ liệu 1 khu vực trên facebook

Ví dụ mình muốn tìm kiếm những xưởng gỗ trên toàn quốc.
thông tin cần là địa chỉ , ..nơi ở …thì phải làm ntn đây các bác
Có các cách target như sau:
1. tìm page theo tên
2. lấy theo địa điểm bản đồ
Cách 1 : làm như sau


Cách 2 :

Lấy thông tin chi tiết về địa điểm đó thì bác dùng tính năng này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Banner