Banner
Facebook

Chat với support Google ads

Đội ngũ hỗ trợ Google Ads sẽ tạm đóng hỗ trợ qua Điện Thoại ̶1̶̶8̶̶0̶̶0̶̶9̶̶2̶̶9̶̶4̶ và chuyển qua ‭Call ✅ 024 44583181 🤩‬ cuộc gọi bị tính cước bình thường nên cần gì thì nói ngắn gọn dễ hiểu, dễ được support hơn.

Ps: hoặc bạn có thể chat với họ bằng thao tác dưới đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Banner