Banner
Facebook

Chia file excel thành text dạng { cmt1 | cmt2 | cmt ….. } sử dụng facebook

Có cách nào làm nó thành 1 cái text dạng { cmt1 | cmt2 | cmt ….. } .. vài trăm cmt mà làm tay oải quá – Sau đây , mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm như sau vs 1 file excel

ô B2= A1&”|”&A2&”|” , copy ô đó paste qua cột B

Kéo xuống tới ô cuối cùng. Bỏ 2 dấu kép vào là dc

Hoặc bạn cho lên driver rồi chọn mở bằng gg tài liệu là nó ra file text

Đây là tips nhỏ giúp các bạn giảm tải công việc . thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Banner