Banner
Facebook

Hướng dẫn tham gia nhóm bằng page

Hướng dẫn tham gia nhóm bằng page:

Vì đây là tính năng mới chỉ cập nhật trên 1 số profile nên các bác lưu ý:
– Tài khoản nào khi vào group có cái “đang tương tác với tư cách…” nằm ở góc trên cùng bên trái thì mới sử dụng được tính năng này
– Tài khoản có nhiều page nhưng sẽ chỉ dc 1 page có thể tương tác với groups.
– Không phải groups nào cũng có thể tương tác bằng page dc .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Banner