Banner

Kiến Thức

Cách lấy token facebook full quyền nhanh nhất

LẤY TOKEN F12 + Đăng nhập tài khoản fb muốn lấy vào trình duyệt + Ấn f12 (hiện lên như ảnh dưới) + Cho mã sau vào ô 2 (ảnh dưới ) var uid = document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1],dtsg = document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value,http = new…
Banner