Banner
Facebook

QUẢN LÝ TIN NHẮN CỦA NHIỀU PROFILE

QUẢN LÝ TIN NHẮN CỦA NHIỀU PROFILE
tính năng này rất hay giúp chung ta quản lý tin nhắn của các nick clone

thực tế chúng ta bán hàng trên profile và sử dụng khá nhiều tk clone để đi bán hàng, và việc quản lý inbox của từng tk phải vào từng nick mới check đc do vậy rất mất thời gian và k kịp inbox trả lời KH nhanh, dùng VFP chúng ta quản lý inbox này và biết dc nick nào có tin nhắn mới và nội dung inbox và trả lời KH

Cách làm: vào menu : Facebook -> FB gửi tin nhắn -> Quản lý tin nhắn – profile

ở đây chúng ta nạp toàn bộ các nick cần quản lý inbox và click chạy, phần mềm sẽ load ra các tin nhắn của các nick vừa nạp và sắp xếp theo thứ tự mới nhất, muốn trả lời KH thì click chọn tin nhắn cần trả lời và soạn tin rồi click gửi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Banner