Banner
Facebook

Sử dụng tính năng chia đều danh sách UID gửi tin nhắn

sử dụng tính năng chia đều danh sách UID gửi tin nhắn trong phần chăm sóc TKFB như nào ? tính năng này giúp giảm tải công việc của mỗi người khi gửi hàng loạt tin nhắn mà ko bị Fb khóa . Chú ý : dùng phần mềm VFP pro nhé

Các bước làm như sau :

Các ban cho hết ds uid vào – click vào số 1 – và click vào số 2 để lưu các file nạp khác – thì phần mềm sẽ tự động chia đều các ds uid bạn vừa cho vào cho các tài khoản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Banner