Banner
Facebook

TIP KHẮC PHỤC VIDEO BỊ VÀNG TIỀN DO NGÔN NGỮ KHÔNG PHÙ HỢP

➡️ Hôm nay do quá nhiều người gửi ồ ạt nên tốc độ xử lý của video của FB đã chậm hơn rất nhiều. Mỗi người hãy giảm số video gửi 1 ngày xuống. Và nếu mọi người không tự ý thức, sau này mình sẽ ko share bất kì TIP nào nữa.
♦️ Vì cộng đồng, anh em hãy tự ý thức, mỗi ngày chỉ gửi nhiều nhất 2-3 cái vì nếu ồ ạt, số lượng pending nhiều FB sẽ thay đổi chế tải và việc này thì ko ai có thể cứu vãn được nữa.
Cách thực hiện như sau:
B1: Vào video chụp phần dòng chữ lỗi vàng tiên
B2: Vào link sau: https://www.facebook.com/help/contact/151371415454526
+ Chọn kiểu kháng nghị: Nội Dung 
+ Paste Link video vào
+ Gửi hình ảnh ban nãy chụp lên.
B3: Ngay lập tức sẽ có mail rep, rep tiếp như sau:
This content of me is fully compliant, using supported languages but is refused to make money from the language. I suggested reviewing and reviewing this video because it was a huge loss.
This my video Link: (Link Video)
+ Tiếp tục thêm hình ban nãy chụp lên.
B4: Tiếp tục khoảng 12 tiếng bạn sẽ có mail từ FB quyết định mail bạn sẽ xanh trở lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Banner