Banner
Facebook

Tips : quét bạn bè của người bất kỳ trên FaceBook

Dùng lik phía dưới
https://www.facebook.com/search/me/friends 
Các bạn thay từ me = ID bạn bè cần quét là dc nhé!
Chúc các bạn thành công – chỉ đơn giản vậy thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Banner