Banner
Facebook

Tut Kháng thành công page bị tắt kiếm tiền không lý do, không gậy gộc như ảnh

#AdbreaksChiaSe 
Tut Kháng thành công page bị tắt kiếm tiền không lý do, không gậy gộc như ảnh

Bước 1 : Xoá hết video (chỉ để lại ảnh bìa và avatar) 
Bước 2 : Truy cập link https://www.facebook.com/help/contact/151371415454526 
Sau đó chọn mục người tạo => Nhập link page cần kháng => Chụp ảnh màn hình bị tắt kiếm tiền 
Bước 3 : Sau đó trả lời thêm vài câu lịch sự nói rằng mong họ kiểm tra và giúp đỡ 
Chờ phản hồi sau 12-24h, nếu báo không thể khôi phục thì sau 2 ngày kháng tiếp.

Mình đã làm và thành công nên chia sẻ lại cho các bạn 
Chúc các bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Banner