Banner
Facebook

Tut tick xanh fanpage và Profile account Facebook

TUT VERI FANPAGE & PROFILE BLUE TICK
– Bước 1 : Tải Hola (Fake IP trình duyệt)
Hướng dẫn sử dụng : Chọn Ngôn Ngữ UK – IP UK
– Bước 2 : Tải User-Agent Switcher (Fake trình duyệt)
Hướng dẫn sử dụng : Chọn Opera -> Opera 12.14
– Bước 3 : Tải HMAPRO (Fake IP tổng)
Hướng dẫn sử dụng :
Step 1 : Dùng Username : khanhhoangde | Password : khanh012@
Step 2 : chọn Location Mode -> Viết USA -> Click chọn!
– Bước 4 :
Vào Facebook chọn ngôn ngữ English (UK – US)
– Rồi tiếp theo
Vào http://fake-it.cc/ ( Dòng bên trái )
– Đăng ký Account Facebook như bình thường nhưng bỏ các dòng sau!
Name : Chọn Name ( Ví dụ : Leni Körner ) Thì chúng ta ghi Họ Körner và sau đó còn lại Tên Leni
Adresse : Chọn Địa Chỉ
Stadt : DÒNG NÀY BỎ NHÉ!
Telefon : SỐ ĐIỆN THOẠI BỎ LUÔN !
Geburtsdatum : NGÀY SINH!
Còn Email thì chúng ta vào https://dropmail.me/uk/
Chỉ sử dụng các Email có đuôi sau :
~ @emlhub.com
~ @emlpro.com
~ @emltmp.com
Rồi quay lại Facebook như bình thường!
Sau đó vào Link Contact yêu cầu Verifi Fanpage : https://www.facebook.com/help/contact/3563415911977028
Link còn lại : https://www.facebook.com/help/contact/1448613808726619
– Nếu vào 2 Link trên không được thì chúng ta vào!
Link cuối cùng ( Chắc chắn được ) : https://www.facebook.com/help/100168986860974
Select Page -> Up Cmnd -> Website -> Mô tả!
– Sau đó tiến hành Verifi!
Giữ nguyên Case -> UP CMND 100% thật – Xong!
1 – 2 Tiếng hoặc Ngày sẽ có Tick !
~ CÒN KHÔNG ĐƯỢC THÌ QUA MỸ VERIFI NHÉ ) ĐẢM BẢO ĐƯỢC 
.VERIFI FANPAGE!
Lên : CH Play – App Store – AppVN
– Search : Facebook Mentions (FB Dành cho những người nổi tiếng)
SAU ĐÓ LOGIN TÀI KHOẢN FACEBOOKS BÌNH THƯỜNG !
– Sau đó UP 1 Số ảnh cá nhân hoặc giả danh 1 nghệ sĩ nào đó!
– Lưu ý up nhiều để Facebook xác nhận người dùng!
– 1 – 2 Ngày Sau login vào!
I do Verify Page or Profile
– UP CMND lên – Mô Tả gì cũng được – Bấm Send – HÓNG VÀ NGÓNG ! 
Lưu Ý : TUT Này chỉ verify dấu tick xanh, còn nó không hỗ trợ bảo mật! Nên tỉ lệ acc die là rất cao! Nên cân nhắc trước khi làm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Banner