Banner
Facebook

MỘT SỐ TUT CHIẾN AD BREAK THEO KINH NGHIỆM CỦA MÌNH!

- Đừng bật kiếm tiền khi tương tác page bình thường hoặc yếu nếu bkt lúc này view càng ngày càng cắm đầu. Khi lượt xem video không mạnh lại xuất hiện thêm qc thì tỉ lệ thoát ngày càng…
Facebook

Chat với support Google ads

Đội ngũ hỗ trợ Google Ads sẽ tạm đóng hỗ trợ qua Điện Thoại ̶1̶̶8̶̶0̶̶0̶̶9̶̶2̶̶9̶̶4̶ và chuyển qua ‭Call ✅ 024 44583181 🤩‬…
Banner