Banner
Facebook

cách thanh toán FB ADS khi ko hiện nút pay

Nhiều người hỏi lên mình share cách thanh toán khi ko hiện nút pay lên đây cho ai cần nhé.Vào facebook -> tùy chọn -> quản lý quảng cáo. Hoặc quá đơn giản,https://www.facebook.com/ads/manager/accounts/?act=xxx. Thay xxx bằng ID tài khoản quảng…
Facebook

Chat với support Google ads

Đội ngũ hỗ trợ Google Ads sẽ tạm đóng hỗ trợ qua Điện Thoại ̶1̶̶8̶̶0̶̶0̶̶9̶̶2̶̶9̶̶4̶ và chuyển qua ‭Call ✅ 024 44583181 🤩‬…
Banner