Banner
Facebook

VƯỢT CHECKPOINT HÌNH ẢNH MỚI NHẤT

VƯỢT CHECKPOINT HÌNH ẢNH Hiện tại VFP hỗ trợ gần như tối ưu việc vượt checkpoint hình ảnh bằng các cách sau: 1. Quét ảnh bạn bè trước: cách này đã có từ lâu, điểm mạnh là khi vượt sẽ…
Banner