Banner
Facebook

Cách tạo 1000 fanpage bán hàng từ A -Z ( Phần 2 )

Hướng dẫn : Quy trình xây dựng và nuôi 1000 page Bước 1 : CHUẨN BỊ Chuẩn bị 5-10 nick clone để tạo page.Sử dụng cookie để đăng nhập vào VFPChuẩn bị bộ từ khóa khách hàng hay tìm kiếm…
Banner